Wybierz region

Wybierz miasto

  Wyborczy poradnik

  Autor: (JP, hepi)

  2000-10-06, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  * Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej od godz. 6.00 do 20.00. * Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać dowód tożsamości.

  * Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej od godz. 6.00 do 20.00.

  * Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać dowód tożsamości. Pamiętajmy o tym obowiązku, albowiem członkowie komisji zostali zobowiązani do zażądania dokumentu nawet wtedy, kiedy znają osobiście wyborcę.
  * Wyborca, który przedstawi komisji zaświadczenie o prawie do głosowania (z innego obwodu), może być dopuszczony do głosowania po uprzednim wpisaniu go do spisu wyborców w danym obwodzie.
  * Do lokalu wyborczego nie mają wstępu osoby uzbrojone.
  * Wyborca otrzymuje kartę do głosowania, na której wymienione będą w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów. Karta może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Na karcie znajduje się także informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.
  * Po otrzymaniu karty wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania. Wyborca osobiście oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie, przez postawienie z lewej strony, obok jego nazwiska znaku ,X".
  * Wyborca wrzuca kartę do urny wyborczej, znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu, urna musi być zapieczętowana.
  * Państwowa Komisja Wyborcza ostrzega, że w razie pomyłki wyborcy przy głosowaniu, druga karta nie będzie wydana. n Obwodowe komisje wyborcze uznają za nieważny głos, jeśli na karcie jedna z kratek będzie zamazana, a w drugiej będzie widniał znak ,X".
  * Za nieważne komisja uznaje głosy: kartę na której wyborca umieścił znak ,X" przy więcej niż jednym nazwisku, kartę, na której wyborca nie umieścił znaku ,X" przy żadnym z nazwisk.
  * Osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób, niebędących członkami obwodowej komisji wyborczej, lub mężami zaufania kandydatów.
  * W lokalu wyborczym powinna znajdować się zwięzła informacja o sposobie głosowania.
  n Uwaga! Za nieważną zostanie uznana także karta, na której dokonano wpisu dodatkowych nazwisk.

  Sonda

  Działalność pozakościelna księdza Jankowskiego jest:

  • drażni mnie ze względu na osobę prałata (42%)
  • drażni mnie, jak każda dodatkowa działalność księży (25%)
  • wspaniała, brawo że komuś się chce (18%)
  • jest mi obojętna (7%)
  • czymś normalnym (7%)