Zapraszamy do oceny wszystkich radnych w powiecie i gminach - to w sumie dokładnie 170 osób. Wybierzmy spośród nich radnego najbardziej pomocnego mieszkańcom. Głosowanie dotyczy wszystkich 29 radnych powiatowych, 21 radnych miejskich z Wejherowa, 15 radnych miejskich z Redy oraz 15-osobowe składy rady gmin wiejskich: Wejherowa, Choczewa, Gniewina, Lini, Luzina, Łęczyc i Szemuda. To głosowanie odbywa się z kolei za pomocą kuponów zamieszczanych w gazecie oraz sms-ów.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Wypełniony kupon (można go znaleźć w gazecie "Gryf Wejherowski) należy dostarczyć do naszej redakcji (ul. 12 Marca 216/3, Wejherowo) osobiście lub za pośrednictwem poczty do 10 stycznia.

Wybierz najpopularniejszego włodarza ziemi wejherowskiej

Do 10 stycznia aktywne jest głosowanie za pomocą sms-ów. Tutaj oddanie głosu jest niezwykle proste, wystarczy wysłać sms na numer 72355 (koszt to 2 zł + VAT).
Treści sms (dla każdego z 170 radnych inne) wraz z całą instrukcją głosowania prezentujemy poniżej.

Wyniki naszej zabawy przedstawimy w "Gryfie Wejherowskim" 13 stycznia 2012 roku. Ponadto w jednym ze styczniowych wydań naszej gazety zaprezentujemy obszernie sylwetkę radnego, którego nasi czytelnicy wybrali osobą najbardziej pomocną mieszkańcom.
Zapraszamy do głosowania!

Wiesław Szczygieł - Przewodniczący rady powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.1 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Stanisława Bujanowicz - Z-ca Przewodniczącego rady powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.2 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jan Klawiter - Z-ca Przewodniczącego rady powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.3 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ludwik Bach - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.4 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Kazimierz Bistroń - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.5 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jerzy Conradi - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.6 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ewa Daleka - Radna powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.7 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Anna Dąbrowicz - Radna powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.8 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jan Domański - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.9 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Grzegorz Gaszta - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.10 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Władysław Hirsch - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.11 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Marek Kamiński - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.12 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jolanta Król - Radna powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.13 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Mirosława Kuberna - Radna powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.14 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Gabriela Lisius - Radna powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.15 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Łukowicz - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.16 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Piotr Pelcer - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.17 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Witold Reclaf - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.18 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Józef Reszke - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.19 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Wojciech Rybakowski - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.20 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Dariusz Rytczak - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.21 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Wacław Seweryn - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.22 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Genowefa Słowi - Radna powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.23 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Grzegorz Szalewski - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.24 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Waldemar Szczypior - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.25 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jacek Thiel - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.26 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zygmunt Treder - Radny powiatu wejherowskiego
- wyślij sms o treści radniw.27 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Leszek Winczewski - Radny powiatu wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.28 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Leszek Glaza - Przewodniczący Rady Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.29 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Wojciech Kozłowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.30 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Maciej Łukowicz - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.31 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Marek Budnik - Radny Miasta Wejherowo
- wyślij sms o treści radniw.32 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zbigniew Chuchała - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.33 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Paweł Formela - Radny Miasta Wejherowo
- wyślij sms o treści radniw.34 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jacek Gafka - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.35 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Gajewski - Radny Miasta Wejherowo
- wyślij sms o treści radniw.36 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zygmunt Hazuka - Radny Miasta Wejherowo
- wyślij sms o treści radniw.37 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Henryk Jarosz - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.38 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Henryk Kanczkowski - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.39 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Dariusz Kreft - Radny Miasta Wejherowo
- wyślij sms o treści radniw.40 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Mirosław Lademann - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.41 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Mieczysław Makurat - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.42 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Witold Mocek - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.43 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Danuta Nowocińska - Radna Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.44 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Paweł Panek - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.45 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Teresa Patsidis - Radna Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.46 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Mirosław Ruciński - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.47 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Teresa Skowrońska - Radna Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.48 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Arkadiusz Szczygieł - Radny Miasta Wejherowo - wyślij sms o treści radniw.49 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.50 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Hanna Janiak - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.51 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jan Lica - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Redy
- wyślij sms o treści radniw.52 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Karolina Bochan - Radna Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.53 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Dariusz Czylkowski - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.54 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Katarzyna Fedde - Radna Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.55 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Leszek Hebel - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.56 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Łukasz Kamiński - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.57 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zbigniew Kisiel - Radny Miasta Redy
- wyślij sms o treści radniw.58 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jerzy Koska - Radny Miasta Redy
- wyślij sms o treści radniw.59 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Małgorzata Lewińska - Radna Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.60 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Piotr Pepliński - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.61 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Marcin Romanowski - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.62 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krystian Melzer - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.63 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Andrzej Byczkowski - Radny Miasta Redy - wyślij sms o treści radniw.64 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Hubert Toma - Przewodniczący Rady Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.65 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Urszula Block - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.66 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Seroczyński - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.67 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Stanisław Bieszk - Radny Gminy Wejherowa
- wyślij sms o treści radniw.68 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Tomasz Bujak - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.69 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Janusz Daniszewski - Radny Gminy Wejherowa
- wyślij sms o treści radniw.70 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ryszard Doppke - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.71 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Alojzy Formella - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.72 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Józef Formella - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.73 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Janusz Gafka - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.74 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jan Konkol - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.75 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Wojciech Kuziel - Radny Gminy Wejherowa
- wyślij sms o treści radniw.76 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Józef Pranga - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.77 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Bożena Reszke - Radna Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.78 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Wróblewski - Radny Gminy Wejherowa - wyślij sms o treści radniw.79 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Łasiński - Przewodniczący Rady Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.80 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zbigniew Sarzyński - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo
- wyślij sms o treści radniw.81 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jerzy Detlaff - Radny Gminy Choczewo
- wyślij sms o treści radniw.82 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krystyna Dettlaff - Radna Gminy Choczewo
- wyślij sms o treści radniw.83 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Franciszek Fleming - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.84 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zbigniew Kołodziejski - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.85 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Rafał Kowalski - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.86 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Sylwia Kropidłowska - Radna Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.87 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Langer - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.88 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Rafał Liss - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.89 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Marian Liszniański - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.90 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Andrzej Małkowski - Radny Gminy Choczewo
- wyślij sms o treści radniw.91 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Bronisław Nowak - Radny Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.92 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krystyna Olszowiec - Radna Gminy Choczewo - wyślij sms o treści radniw.93 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Michał Zielaskiewicz - Radny Gminy Choczewo
- wyślij sms o treści radniw.94 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Dietrich Krzebietke - Przewodniczący Rady Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.95 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Teresa Kaczmarek - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.96 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Bogdan Bekisz - Radny Gminy Gniewino
- wyślij sms o treści radniw.97 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Stefan Bojke - Radny Gminy Gniewino
- wyślij sms o treści radniw.98 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Elżbieta Fiedorowicz - Radna Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.99 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Barbara Gałek - Radna Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.100 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Czesław Jafernik - Radny Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.101 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Andrzej Miedziak - Radny Gminy Gniewino
- wyślij sms o treści radniw.102 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Tadeusz Nawrocki - Radny Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.103 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Marian Orzeł - Radny Gminy Gniewino
- wyślij sms o treści radniw.104 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jan Przepiórka - Radny Gminy Gniewino
- wyślij sms o treści radniw.105 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Marek Ruc - Radny Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.106 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Judyta Smulewicz - Radna Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.107 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Bogdan Szymikowski - Radny Gminy Gniewino
- wyślij sms o treści radniw.108 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Hanna Thiel - Radna Gminy Gniewino - wyślij sms o treści radniw.109 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Czesław Hinz - Przewodniczący Rady Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.110 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Andrzej Labuda - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.111 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Kazimierz Bigus- Radny Gminy Linia
- wyślij sms o treści radniw.112 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Grażyna Ellwart - Radna Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.113 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Elżbieta Kalkowska - Radna Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.114 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jan Leyk - Radny Gminy Linia
- wyślij sms o treści radniw.115 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Irena Lewińska - Radna Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.116 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Władysław Mielewczyk - Radny Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.117 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Mieczysław Potrykus - Radny Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.118 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zofia Potrykus - Radna Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.119 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ryszard Sikora- Radny Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.120 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jadwiga Sommer - Radna Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.121 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Czesław Szaradowski - Radny Gminy Linia
- wyślij sms o treści radniw.122 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jerzy Szulc - Radny Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.123 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Genowefa Kasprzyk - Przewodnicząca Rady Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.124 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zdzisław Koszałka -Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.125 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Kazimierz Budnik - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.126 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Mieczysław Brzeski - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.127 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Stanisław Engelbrecht - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.128 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Bartłomiej Formela - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.129 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Rajmund Gaffke - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.130 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Andrzej Janusz - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.131 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Józef Kandzorra - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.132 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Waldemar Kunz - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.133 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Aleksandra Meyer - Radna Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.134 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Dariusz Richert - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.135 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Edmund Słowi - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.136 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Katarzyna Szczepaniak - Radna Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.137 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zygmunt Wiśniewski - Radny Gminy Luzino - wyślij sms o treści radniw.138 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Lucyna Sucharska - Przewodnicząca Rady Gminy Łęczyce
- wyślij sms o treści radniw.139 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Stanisław Barszcz - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.140 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Tomasz Białobrzeski - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.141 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Kaczmarek - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.142 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Henryk Kadłubowski - Radny Gminy Łęczyce
- wyślij sms o treści radniw.143 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Karczewski - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.144 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Barbara Kościołek - Radna Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.145 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Janusz Kreft - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.146 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Janusz Labuda - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.147 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Krzysztof Licau - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.148 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Grzegorz Maziuk - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.149 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Henryk Mazur - Radny Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.150 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Andżelika Pallach - Radna Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.151 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Wioletta Piankowska - Radna Gminy Łęczyce - wyślij sms o treści radniw.152 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ryszard Rogksz - Radny Gminy Łęczyce
- wyślij sms o treści radniw.153 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Grzegorz Lasowski - Przewodniczący Rady Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.155 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Tadeusz Haase - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.154 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ireneusz Czarnowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Szemud
- wyślij sms o treści radniw.156 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Witold Hoppa - Radny Gminy Szemud
- wyślij sms o treści radniw.157 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ryszard Kalkowski - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.158 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Leszek Kowalewski - Radny Gminy Szemud
- wyślij sms o treści radniw.159 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Czesław Lewańczyk - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.160 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Kazimierz Mach - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.161 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Paweł Milewicz - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.162 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Jacek Nawrocki - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.163 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Wiktor Okrój - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.164 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Zdzisław Polaszek - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.165 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Aleksandra Perz - Radna Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.166
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ryszard Sikora - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.167 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Ryszard Tomys - Radny Gminy Szemud - wyślij sms o treści radniw.168 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Genowefa Małyszko - Radna Powiatu Wejherowskiego - wyślij sms o treści radniw.169 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)

Hanna Wetta - Radna Gminy Linia - wyślij sms o treści radniw.170 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT)