Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu w gminie Wejherowo

Materiał informacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu w gminie Wejherowo” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”.

Tu podaj tekst alternatywny

W ramach kontraktu ZP/01/POIS/2019 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orlu w gminie Wejherowo” wykonano i przekazano do eksploatacji 23,65 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z trzema przepompowniami ścieków za łączną kwotę ok. 20,0 mln zł oraz 0,17 km sieci wodociągowej za kwotę 48,7 tys. zł.

Zrealizowana inwestycja uzyskała wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia związane z przejęciem do użytkowania i eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przez PEWIK, natomiast właściciele nieruchomości w miejscowościach: Bolszewo, Góra, Orle mają już możliwość podłączania swoich posesji do nowo wybudowanych sieci.

Przyłączanie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu I i II jest możliwe od 31.12.2020 r. i obejmuje m.in. poniższe ulice:

  • w Górze - Tulipanowa, Pomorska, Wejhera, Żonkilowa, Astrowa, Liliowa, Różana, Irysowa, Za Lasem, Malinowa, Szeroka, Agrestowa, Porzeczkowa, Głogowa, Orzechowa, Leszczynowa, Wiejska, Żołędziowa, Irysowa, Rajska, Jarzębinowa, Zamostna ;
  • w Bolszewie - Św. Huberta, Mieszków, Piastów, Jagiellonów, Zamostna, Spokojna
  • w Orlu - Zamostna, Topolowa, Brzozowa, Świerkowa, Makowa, Kwiatowa, Pomorska, Chabrowa, Różana.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach etapu III przyłączanie nieruchomości jest możliwe od dnia 27.01.2021 r. i obejmuje m.in. ulice:

  • w Orlu - Zamostna, Szczęśliwa, Krótka, Spokojna, Boczna, Ceynowy, Brukowa, Wejhera, Lipowa, Akacjowa, Słoneczna, Konopnickiej, Ogrodnicza, Wesoła.

Uprzejmie informujemy, że w celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl. Wszystkie potrzebne informacje można też uzyskać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. tel. (58) 66 87 311.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej jest możliwe po uzyskaniu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/formularze-do-pobrania.

Po otrzymaniu ww. warunków przyłączenia przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych należy złożyć do PEWIK - Zlecenie kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/formularze-do-pobrania

Po zakończonym odbiorze należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy. Całość korespondencji dot. przyłączenia nieruchomości do sieci można prowadzić w formie korespondencji elektronicznej: [email protected] lub papierowej poprzez operatora pocztowego.

Informujemy, że PEWIK nie pobiera opłat za wydanie ww. dokumentów jak i opłat za przyłączenie, a prace dotyczące wykonania instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomości można wykonać ,,własnymi siłami’’.

Dodaj ogłoszenie