Gryf Luziński

Artykuł sponsorowany
27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne wybory. Były to wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Polacy otrzymali szansę urządzenia swoich miast i wsi – swoich Małych Ojczyzn – zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. Od tego wydarzenia minęło 30 lat.

W wyniku tajnego głosowania podczas pierwszej sesji Rady Gminy Luzino w dniu 6 czerwca 1990 r. na przewodniczącego Rady Gminy w Luzinie, na okres kadencji w latach 1990-1994 został wybrany Teofil Sirocki. W 1990 r. Wójtem Gminy Luzino został Kazimierz Hinc. W 1992 r. Rada Gminy Luzino wybrała na wójta Jarosława Wejera.

Skład I Kadencji Rady Gminy Luzino:

Roman Dampc, Wacław Dempc, Jerzy Dobek, Marian Dzienisz, Ryszard Grzenkowicz, Jan Hebel, Kazimierz Hinc, Józef Hinz, Barbara Koepke, Wacław Miotk, Andrzej Mielke, Kazimierz Odwald, Stanisław Perszon, Anna Post, Jan Schulz, Leon Serkowski, Andrzej Stefanowski, Teofil Sirocki, Andrzej Stenka, Urszula Topp, Wojciech Trybowski, Jarosław Wejer, Stefan Wróblewski, Róża Wandtke.

30 czerwca 1990 r. ówcześni Radni wybrali Zarząd Gminy Luzino, w którego szereg weszli radni: Jarosław Wejer, Teofil Sirocki, Ryszard Grzenkowicz i Stanisław Perszon.

Podczas sesji w dniu 28 lipca 1990 r. Rada Gminy Luzino powołała Skarbnika Gminy Luzino, którym została Mirosława Stolc. Warto zaznaczyć, iż swoją funkcję pełniła do 11 maja 2016 r.

14 września 1990 r. radni podjęli uchwałę w sprawie potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino. Ustalono, że w obrębie gminy działają następujące sołectwa: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Milwino, Luzino, Robakowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo, Zielnowo.

Szanowni Państwo,
potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Luzino wymagały 30 lat temu zrealizowania wielu niezbędnych inwestycji, takich jak budowa ośrodka zdrowia, oczyszczalni ścieków, kanalizacji gminy, rozbudowa szkół i realizacji wielu innych projektów. Wizerunek gminy i poziom życia mieszkańców zmienił się nie do poznania. Zadbane i dobrze wyposażone placówki oświatowo-wychowawcze, wybudowane i wyremontowane drogi, budowa nowoczesnych stacji uzdatniania wody i dziesiątek kilometrów sieci wodociągowych oraz obiektów sportowych, a także bogata oferta kulturalno-sportowa to efekt wielu lat działań przy nakładzie pracy wielu ludzi, którzy pracowali na rzecz samorządu przez minione lata.

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer

COVID 19 – POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Rada Gminy Luzino na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. w związku z trwającą epidemią COVID-19, w ramach wsparcia przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wywołanych epidemią, korzystając z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) podjęła następujące uchwały:
- nr XVI/238/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
-nr XVI/239/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- nr XVI/240/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Luzino lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone uchwałą nr XVI/238/2020 i zainteresowani tą formą pomocy są zobowiązani do złożenia stosownych wniosków, które dostępne są na stronie www.luzino.eu w zakładce „COVID-19 POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Gminy Luzino na nowych zasadach

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca br. Urząd Gminy Luzino profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracował w trybie wewnętrznym. Od 25 maja br. sytuacja się zmieniła. Klient będzie mógł załatwić sprawę w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym. Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować 2 metry odległości od kolejnej osoby interesanci będą przyjmowani pojedynczo w poszczególnych referatach. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc do urzędu przestrzegać poniższych zasad:- zachowanie minimum 2 metrów odległości od kolejnej osoby;- zasłonięcie ust i nosa;- dezynfekcję dłoni przed wejściem do urzędu. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie zostanie wpuszczony do budynku. Zachęcamy, aby mieszkańcy składali podania i wnioski w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11) lub elektronicznie przez platformę ePUAP: skrytka /221507/skrytka.

Zaproś nas do siebie!

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zakwalifikował się do tegorocznej edycji programu ,,Zaproś nas do siebie". W ramach kilku miesięcy jego trwania odbywać się będą wizyty studyjne, warsztaty, spotkania z ekspertami i nie tylko.
,,Zaproś nas do siebie" to największy i najbardziej prestiżowy program szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, do założeń którego należy m.in. nauka poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń itp. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie znalazł się wśród 16 instytucji, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji. Tym samym jest jedną z dwóch instytucji kultury na pomorzu, która weźmie udział w 8 - miesięcznym programie prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury, podczas którego uczestnicy mają okazję współpracować z profesjonalnymi trenerami i specjalistami w dziedzinie kultury. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać projekt, w którym najistotniejsze są potencjał i motywacja zespołu, zakres działań i misji instytucji wraz z jej strategią rozwoju oraz odpowiednia i wyczerpująca diagnoza zasobów lokalnych. Nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem oceniających. – powiedział Rafał Płotka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.

Muzyczne propozycje Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie

W tak trudnym czasie niezwykle istotne jest, aby Instytucje Kultury przedłożyły różne propozycje dla mieszkańców tak by zaproponować rozrywkę również w czasie pandemii. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie oprócz zorganizowania i koordynowania jednej z największych akcji kulturalnych w Polsce od początku trwania pandemii podjął się zadania organizacji szeregu propozycji muzycznych w Internecie. Wychodząc naprzeciw wytycznym dotyczącym funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których kładzie się nacisk na formę prowadzenia kultury w Internecie Wójt, Rada Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zaproponowali szereg koncertów na żywo, które można oglądać on-line na Facebooku GOK Luzino.

13.05.br. zaproponowano koncert Muzyka Filmowa bez słowa, w ramach którego maestro Piotr Jędrzejczak (były wieloletni fortepianista m.in. Filharmonii Wrocławskiej) zaprezentował program muzyczny na fortepian składający się z najbardziej rozpoznawalnych utworów muzyki filmowej. Widzowie mogli usłyszeć muzykę z takich tytułów jak „Tittanic”, „Polskie Drogi”, „Wesoła Rozwódka”, „New York, New York” i innych. 5 dni później GOK Luzino wespół z parafią Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie, w której znajdują się relikty ojca św. zaprezentowali koncert pt.: „Jan Paweł II – Pro Memento”. Program artystyczny opracowali i zaprezentowali: Państwo Jolanta i Artur Bańko z córką Zosią oraz Patrycja Klein. W czasie koncertu zaprezentowano znane utwory sakralne w nowej, ujmującej swą wrażliwością i koncepcją artystyczną aranżacji. Można było usłyszeć „Barkę”, „Zostaw swą łódź” czy „Błogosławieni Miłosierni”. Koncert cieszył się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Gminy Luzino. Dzięki szerokiej promocji oraz wsparciu Radio Głos o koncercie usłyszano w całym województwie pomorskim, którego wielu mieszkańców postanowiło spędzić te chwile oddając się kontemplacji przy angażującym wykonaniu.

Na 27 maja przygotowano kolejną niespodziankę w postaci koncertu Violin Sunset. Wirtuoz skrzypiec Michał Cieśluk opracował program artystyczny składający się z niezwykle popularnych utworów jak „Despacito”, „Englishman in New York”, „Hallelujah”, „Every breath You Take” czy „Nothing Else Matters”. Koncert odbył się przy zachodzie słońca, a jego transmisja została profesjonalnie przygotowana przez Arkadiusza Jaskułkę. Powyższe wydarzenia cieszyły się ogromną popularnością. Dość powiedzieć, że filmy z koncertami oraz przygotowanymi na ich potrzeby wideoklipami promocyjnymi na samym fanpage GOK Luzino obejrzano ponad 30 tysięcy razy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Luzino uchwały nr XVI/244/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Tępcz, gm. Luzino w zakresie działki nr 211.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego wyżej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@luzino.pl w terminie do dnia 22 czerwca 2020 roku.
Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Luzino.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest Gmina Luzino z siedzibą w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 11. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Luzino.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Luzino jest Pan Adam Lubiewski poczta elektroniczna – inspektor.abi@gmail.com.

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Luzinie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionych aktów prawnych:
- art. 6 ust 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom administracji publicznej oraz w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym zadania na rzecz i zlecenie administratora danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania informacji o źródle pochodzenia zebranych danych, o ile nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie administratora danych osobowych oraz na stronie internetowej https://bip.luzino.pl/2546.html.

Dodaj ogłoszenie